БО̀ЖЕНЦЕ

БО̀ЖЕНЦЕ. Зват. Разг. Божичко; божке. И колко голяма трябва да е била жаждата му за живот, че и сега, когато прекара такава черна и страшна нощ, той пак не искаше да умре.. "Дано.. дано не дойдат, боженце!".. — се молеше той.. дано не дойдат!... Д. Немиров, Б, 217.

Списък на думите по буква