БО̀ЖЕСКИ

БО̀ЖЕСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Остар. Книж. Който се отнася до бог или е свързан с бог; божествен, божи. Както всички литературни видове, и тя [драмата] се корени в гръцкия фолклор и макар че е свързана с един божески култ, този на Дионис,... древният елин успя да развие средище, където се сблъскват и политически, и религиозни, и философски, и естетически възгледи и идеи. Г. Михайлов, Т, 1955, кн. 11, 8. Девойката остана неподвижна и нагло спокойна. Тя беше упоена вече от историческата си слава и не се дивеше, че сега ѝ отдават божески почести. Ив. Вазов, Съч. ХI, 164.

БО̀ЖЕСКИ

БО̀ЖЕСКИ. Остар. Книж. Нареч. от прил. божески; божествено.

Списък на думите по буква