БОЖЀСТВЕНО

БОЖЀСТВЕНО нареч. 1. Прекрасно, великолепно, неописуемо. Пее божествено. △ Рисува божествено.

2. Означава висока степен на някакво качество, изразено с думата, към която се отнася; извънредно, изключително. Твоите писма прогониха самотата около мен, аз се чувствувам пак в една атмосфера от живот и твоят образ още по-жив населява чуждата за мене, макар и прекрасна и божествено величава природа. Ив. Вазов, ПЕМ, 83.

Списък на думите по буква