БО̀ЖЕШКИ

БО̀ЖЕШКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Остар. и диал. Просешки. Подир неделя Стоян съблече юнашките си дрехи, облече божешки. Д. Яръмов, БП, 52. Сам си Косера остана / и той си мисли, намисли / млад божек да са преправи: йоблече дрехи просешки, / нарами кривак божешки, /.. / и блюдото си йостави / на бял ми камик мермера. Нар. пес., СбНУ ХLVI, 120. "Старче ле, старче божешко, / знаеш ли нящо за Мусо, / за Мусо за Кеседжия?" Нар. пес., СбНУ ХLVI, 13.

Списък на думите по буква