БОЖИГРО̀БЕЦ

БОЖИГРО̀БЕЦ, мн. -бци, м. 1. Човек, който е ходил да се поклони на Божи гроб в Ерусалим; хаджия.

2. Остар. Калугер, монах от Божи гроб, от манастирите в Ерусалим.

Списък на думите по буква