БОЖИГРО̀БСКИ

БОЖИГРО̀БСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Който е от Божи гроб в Ерусалим или е свързан с Божи гроб. Султана палеше всяка вечер кандилото пред иконостаса в ъгъла и си мислеше, че няма от какво да се бои, докато бледата му светлина трептеше върху старата, божигробска икона на Божията майка. Д. Талев, ЖС, 99. Има броеници всякакви: има жълти — кехлибарени, има бели — седефени, черни и тежки — от обикновено дърво, и леки божигробски — от чимшир и кипариси. Г. Райчев, В, 28. И как беше пременена! Синя джанфезена рокля, елече от ален атлаз, пъстра божигробска престилка. Й. Йовков, СЛ, 6. Жените разнасят житото с писани божигробски лъжици и току викат: — На̀ — па кажете бог да прости! Елин Пелин, Съч. II, 15. Мислеше и вярваше, че дадените му пари,.. на божигробските манастире, бяха доволни да му изплатят сичките волни и неволни грехове. Ил. Блъсков, ПБ I, 7. Божигробско кръстче. Божигробски щампи.

Божигробска върба. Декоративно дърво, чиито клони имат розов цвят. И все пак тя най-много се чудеше на пембените вейки на божигробска върба, това чудно дърво, което само хаджи Вълко имаше в двора си. Й. Йовков, СЛ, 60.

Списък на думите по буква