БОЖИЧА̀РЧЕ

БОЖИЧА̀РЧЕ, мн. -та, ср. Диал. Умал. от божичар; коледарче.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква