БОЖУ̀РЕН

БОЖУ̀РЕН, -а, -о, мн. -и, прил. Който има цвят на червен божур; божуров. Мария не я [Тодора] усети, не я забеляза, тъй беше се втренчила в божуреното лице на детето си. К. Петканов, БД, 113. По равнината цветна / се гонят надалеч разтирени деца. / Как греят пълните божурени лица! П. П. Славейков, Събр. съч. III, 88.

Списък на думите по буква