БОЖУ̀РИЩЕ

БОЖУ̀РИЩЕ, мн. -а, ср. Място, обрасло с божур. Дядо Никола навлезе в божурището, спря се и се загледа усмихнат в цъфналия божур. К. Петканов, ОБ, 127.

Списък на думите по буква