БОЗАДЖЍЙКА

БОЗАДЖЍЙКА ж. 1. Жена бозаджия.

2. Жена на бозаджия.

Списък на думите по буква