БОЗАДЖЍЙНИЧКА

БОЗАДЖЍЙНИЧКА ж. Умал. от бозаджийница; малка бозаджийница. — Ето, — мислеше той, — днеска продавам ледено, утре виж, че съм отворил бозаджийничка, а по̀ у другиден, че държа бакалница. Р, 1927, бр. 257, 1.

Списък на думите по буква