БОЗА̀ЕН

БОЗА̀ЕН, -а̀йна, -а̀йно, мн. -а̀йни, прил. Рядко. Който се отнася до бозайник. Мечката е най-едрото бозайно животно из нашите гори. П. Петков, СП, 55. Най-едрият представител на сухоземната бозайна фауна е слонът. К, 1963, кн. 9, 30.

Списък на думите по буква