БОЗА̀ЕНЕ

БОЗА̀ЕНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от бозая и от бозая се; сучене. Различаваме хранителни рефлекси — дъвкане, гълтане, бозаене. ОБ Х кл. 56.

Списък на думите по буква