БОЗА̀Я

БОЗА̀Я, -а̀еш, мин. св. -а̀х, несв., прех. и непрех. За кърмаче или за малко животно — смуча мляко от женска гръд или от бозка, от виме; суча. Стояница го взе в прегръдките си, извади гърдата си и му даде да бозае. Елин Пелин, Съч. I, 187. Вълко хвана козата за рогата, а Янко тикна муцунката на сърнето във вимето ѝ. Отначало малкото се отказваше да бозае, но след няколко отита подуши миризмата на млякото и захапа вимето. Ем. Станев, ПЕГ, 107. Само едно [агънце] се луташе из стадото и мушкаше налягалите овци, като търсеше да бозае. И. Волен, БХ, 82. Често ся случва детето да повръща повечето мляко, что е бозало. Й. Груев. КН7 (превод), 65. Той, ми йе, либе, юначен / а ази, либе, два пъти; / бяло е мляко той бозал, / той бозал както и азе!" Нар. пес., СбНУ ХLVI, 120. Детето догде не заплаче, майка му не му дава да бозае. Послов., П. Р. Славейков, БП I, 158. бозая се страд.

Бозая от две майки. Разг. Ползувам облаги от две места.

Списък на думите по буква