БО̀ЗВАНЕ

БО̀ЗВАНЕ ср.Остар. и диал. Отгл. същ. от бозвам и от бозвам се.

Списък на думите по буква