БО̀ЗЕВ

БО̀ЗЕВ, -а, -о, мн. -и, прил. Диал. Бозов; бозав. А масите, отсам входа, — хората от другата половина посетители — бяха все голобради, в бозеви куртки, с дигнати на теме каскети. А. Страшимиров, Съч. V, 190. Облечени в чисти ризи, с бозеви потури, препасани с червени и морави пояси, избръснати, те седяха един до друг по пейките и столовете, пиеха ракия и вино и приказваха. К. Петканов, МЗК, 278. В това време излезе из тълпата един четирийсет годишен турчин с бяло джубе и с бозев каук. Ив. Вазов, Съч. ХII, 138. Ило излезе на двора.. Той току-що беше се измъкнал от леглото, загърнат с изтъркано палто от груб бозев шаек. Г. Караславов, Т, 56.

Списък на думите по буква