БО̀ЗИНОВ

БО̀ЗИНОВ, -а, -о, мн. -и, прил. Диал. Бозиняв. С бозинови потури,.., нещастният бе климнал,.. бледното си и измъчено лице. К. Величков, ПССъч. I, 30.

Списък на думите по буква