БО̀ЗЛЯВ

БО̀ЗЛЯВ, -а, -о, мн. -и, прил. Диал. Бозиняв. — Здраве да е.. — Думаше си честичко и, като си крехнеше бозлявото калпаче, ходи пак подир колата. Ил. Блъсков, ЗК, 128-129.

Списък на думите по буква