БО̀ЗНА

БО̀ЗНА. Вж. бозвам.

БО̀ЗНА

БО̀ЗНА частица. Остар. и диал. Само в съчет. с въпрос. местоим. и наречия (какъв, колко, къде, кога, що и под.). За изразяване на несигурност, неизвестност. Понякога не вижда, не дочува, / и бозна де по цели дни из къщи / се дява. П. П. Славейков, Събр. съч. I, 155. Тъмно край тъмният Етър пред тях / бозна що шепнат ракити... П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 238. — Бозна къде е Савата — попари ни беловласият. — Тая утрин му са бялнаха ръкавите към Черешица.Н. Хайтов, ПП, 94.

Бозна какво.Остар. и диал. В отриц. изреч. или в изреч. с като да, като че, като че ли, сякаш. За лице, предмет или действие, чиито качества обикн. незаслужено се преувеличават в положителен или отрицателен смисъл — нещо значително, голямо или нещо незначително, лошо, неприятно; кой знае какво. Всички я гледаха изпод вежди, като че всеки бозна какво знаеше за нея. П. Тодоров, И I, 94. Не е бозна какво станало. Бозна какъв. Остар. и диал. В отриц. изреч. или в изреч. с като да, като че, като че ли, сякаш. За качество, което обикн. незаслужено се преувеличава в положителен или отрицателен смисъл — много голям, значителен, много добър или незначителен, некачествен. Па и печалбата на Станчо не е бозна каква. Т. Влайков, Съч. II, 60. Аз са считах за щастлив, като че бозна какво имане бях придобил, защото можах да намеря най-после разковничето на толкова въпроси, които ме вълнуваха от по-напред. З. Стоянов, ЗБВ I, 111. Да се даде благотворително представление не е бозна каква работа. Хр. Смирненски, Съч. III, 11. — Ела де, поотбий се,.., нямаш бозна за каква работа да бързаш. Ил. Блъсков, ТСР, 6. Одумваха я като че е бозна каква. Бозна колко. В отриц. изреч. или изреч. с като да, като че, като че ли, сякаш. За количество, което обикн. незаслужено се преувеличава — много, толкова много. Чепинско беше едно от тия достъпни места, не бозна колко далеч. Ив. Вазов, Съч. ХVI, 74. Не струва бозна колко. Бозна къде. Остар. и диал. В отриц. изреч. или в изреч. с като да, като че ли, сякаш. 1. За място, което обикн. незаслужено се схваща като отдалечено — много далече. Остани по-докъсно, не живееш бозна къде, че да се безпокоиш. 2. На много добро или лошо място, в много добра или лоша среда. Като че ли си расъл бозна къде, че все си недоволен. Бозна що.Остар. и диал. В отриц. изреч. или в изреч. с като да, като че, като че ли, сякаш. 1. За качество — бозна какъв. Филмът не е бозна що, че да съжаляваш, че не си го видял. 2. За лице, предмет или действие — бозна какво. Такива глупави препоръчвания, които правят някои наши публицисти, принасят двойни вреди: едно, препоръчваният с този начин се разгалва и започва да мисли бозна що за себе си, ако той не е такъв, за какъвто го препоръчват. Н. Бончев, Съч. I, 140. Не смятай, че си извършил бозна що.

Списък на думите по буква