БОЙЛЍЙКА

БОЙЛЍЙКА1 ж. Само в съчет.: Пушка бойлийка. Нар.-поет. Пушка бойлия. — За свободата днес трябват здрави ръце и пушка бойлийка. Д. Немиров, Б, 52. Хайде да въстанем / със пушка бойлйка, / па да изсечеме / що ни братец мъчи. Л. Каравелов, Съч. I, 6. Имаме куршум и барут, / и тънки

пушки бойлийки, / и тънки саби френгийки. СбГЯ, 15. Индже войвода говори: — Я слезни, Коле, по-доле / да ми събереш дружина / със тънки пушки бойлийки, / със остри сабли френгии. Нар. пес., СбНУ ХLIII, 436.

БОЙЛЍЙКА

БОЙЛЍЙКА2 ж. Само в съчет.: Фидан бойлийка. Нар.-поет. Момиче, което е стройно и високо (като фиданка). Ако оздрава, аз съм негова, / ако ли умра, вий му дайте / наша Марийка фидан бойлийка — / най-мъничката, най-хубавката! Нар. пес., СБНУ ХLVI, 90.

Списък на думите по буква