БО̀ЙНИК

БО̀ЙНИК, мн. -ци, след числ. ‑ка, м. Рядко. Бойница (в 1 и 3 знач.). Полицаите притичваха между ниските къщурки. . В същото време Емил издърпваше помийната тръба под прозорчето, през която водата изтичаше от мивката навън. Целта му беше да използува дупката като бойник. Д. Ангелов, ЖС, 489.

Списък на думите по буква