БОКЛУ̀ЧЕН

БОКЛУ̀ЧЕН, -а, -о, мн. -и, Прил. от боклук.

Списък на думите по буква