БОКЛУ̀ЧИЩЕ

БОКЛУ̀ЧИЩЕ, мн. -а, ср. Място, където се изхвърля боклукът, сметта; бунище, боклук.

Списък на думите по буква