БОКС

БОКС1, бо̀ксът, бо̀кса, мн. бо̀ксове, след числ. бо̀кса, м. 1. Само ед. Спорт. Вид спортна дисциплина — юмручна борба между двама състезатели по определени правила. Бай Михал бе извадил пред очите на слисаните нетърпеливци няколко чифта ръкавици, торба, стенна възглавница, подвижни топки и други тренировъчни уреди за бокс. Ал. Бабек, МЕ, 20. Навсякъде в културния свят жената излиза от своята досегашна затвореност и почва да взима по-живо участие във всички видове спорт, па даже и в грубия бокс. Р, 1927, бр. 240 и 241, 2.

2. Спорт. Команда на съдията за започване на боя, борбата.

3. Вид хладно оръжие, което се закрепва на юмрука и служи за нанасяне на удари. Опита се да се брани, но един бокс го удари във веждата и по лицето му струйна кръв. К. Петканов, В, 178. Дори му пукнали главата с железен бокс! А. Христофоров, О, 30. Той ходеше въоръжен като истински оръжеен склад. Два пистолета, бомби, кама, бокс. М. Гръбчева, ВИН, 109.

— Англ. box ’удар с ръка’.

БОКС

БОКС2, бо̀ксът, бо̀кса, мн. бо̀ксове, след числ. бо̀кса, м. 1. Отделно помещение в учреждение, болница, жилище и др., което обикн. е с малки размери и има специално предназначение. — Микробе, колко ти дават? — Две стаи с бокс .. . — У, то дворец, бе! Ч. Шинов, ПВ, 27. Сградата ще бъде триетажна .. Зъболекарските кабинети ще бъдат разположени в отделни боксове. ВН, 1964, бр. 3872, 2. Болният беше отделен в специален бокс. Кухненски бокс.

2. Отделно помещение или оградено място в свинарник, обор и под., предназначено за едно животно или за групи животни, разпределени по възраст, големина и др. След няколко дни се получи утвърден план за строежа на фермата точно такъв, какъвто го искаше Нонка: подът на помещението дъсчен, а боксовете — по средата, за да може слънцето д ги огрява през всяко време. И. Петров, НЛ, 52. Дядо Мишон услужливо притича към "бокса", както наричаха отделните помещения на свинарника. Ст. Даскалов, СЛ, 535. Двамата отидоха в телчарника. Теленцата, като усетиха, че влезе стопанката, наподаваха муцуни през дупките на боксовете. В. Ченков, ПС, 35.

— Англ. box ’кутия, кабина’.

БОКС

БОКС3, бо̀ксът, бо̀кса, мн. бо̀ксове, след. числ. бо̀кса, м. Автоматичен уред с грамофонни плочи, които могат да се слушат по избор, като се пусне монета и се натисне определен бутон; джубокс. На бялата покривка се появиха регали с бира, пържени картофи и кренвирши, боксът в дъното гръмна. Н. Антонов, ВОМ, 85. Около подножието на хълма са кръчмичките и ресторантчетата. . Свирят малки оркестри или музикални боксове, а вътре е така натъпкано, че не може да се разбере кои танцуват и кои се промъкват през навалицата. Пл, 1969, кн. 6, 88.

— Англ. box ’кутия’.

БОКС

БОКС4, бо̀ксът, бо̀кса, мн. няма, м. Обработена с хромови соли телешка кожа, която има гладка лицева част и служи за направа на обувки, чанти и др. Голфът му беше здрав и чист. — Гошо обичаше да се конти,.. ала обувките му, плитички, от червен бокс, .. бяха съвсем скъсани. Х. Русев, ПЗ, 287.

— Англ. box calf от собств.

Списък на думите по буква