БО̀КСЕРСКИ

БО̀КСЕРСКИ, -а, -о, мн. -и, Истор. Прил. от боксер1. В 1899-1900 г. Германия взе най-активно участие при потушаването на антиимпериалистическото боксерско въстание в Китай. Ист. IХ-Х кл. 18.

Списък на думите по буква