БО̀ЛВАНЕ

БО̀ЛВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от болва ме.

Списък на думите по буква