БО̀ЛВА МЕ

БО̀ЛВА МЕ, мин. св. болва ме, несв.;бо̀лне ме, мин. св. бо̀лна ме, св., непрех. Диал. Усещам внезапно, за кратко време болка. Болна мя глава. Н. Геров, РБЯ I, 62.

Списък на думите по буква