БО̀ЛГАРСКИ

БО̀ЛГАРСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Остар. Книж. Български. Мои наследници сте вие всички, младенците болгарски. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 59. А болгарската граматика е полезна в това время само на ония, които ищат да превождат или да списуват. Р. Попович, Х, 68. — Чувате ли как и Джинот заявява, че е българин и с болгарска е свест. В. Марковски, ПЗ, 314.

БО̀ЛГАРСКИ

БО̀ЛГАРСКИ нареч. Остар. Книж. Обикн. с предл. по. Български.

Списък на думите по буква