БО̀ЛГРАДСКИ

БО̀ЛГРАДСКИ, -а, -о, мн. -и. Прил. от Болград (град в Бесарабия, област в Украйна, голяма част от населението на която са българи, заселени в края на ХVIII и началото на ХIХ в.). Байо Петар никога не би са съгласил да остави Казанлък и неговата гюловица, ако ние да би му предложиле даже и болградско примарство. Л. Каравелов, Съч. VIII, 47. Г-н д-р Д. Начев из Болград е издал на български език своите лекции из хигиената, които той е чел на учениците в болградското централно училище. Хр. Ботев, Съч. 1929, 365.

Списък на думите по буква