БО̀ЛГРАДЧАНИН

БО̀ЛГРАДЧАНИН, мн. бо̀лградчани, м. Лице, което е родено или живее в Болград. Директор на гимназията беше болградчанинът А. Кулев, възпитаник на Одеския университет. Д. Казасов, ВП, 61.

Списък на думите по буква