БОЛД

БОЛД, мн. няма, м. Печат. Получер шрифт.

— Англ. bold.

Списък на думите по буква