БОЛЕДУ̀ВАНЕ

БОЛЕДУ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от боледувам. Лицето му беше подпухнало, с нездрав пръстеноземен цвят, напръскано с по-дребни и по-едри черни петна, които му бяха останали след едно боледуване. Й. Йовков, ЧКГ, 65. Оздраве най-после клетото момиче след тригодишно лежане и боледуване. Т. Влайков, Съч. II, 234.

Списък на думите по буква