БОЛЀЕНЕ

БОЛЀЕНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от болея. Ако нападът е бил много буен, яйцето погива. Но оцелее ли, идва едно сепване, след болеенето, и разраст на живота: почва буйно да се дели. Ас. Златаров, Избр. съч. III, 84.

Списък на думите по буква