БОЛЀЖКА

БОЛЀЖКА ж. Разг. 1.Болест. То и на болежките имената измениха.. Можеш да си гебердясаш, без да знаеш какви ангели-бангели са те затътрили на оня свят... Ст. Чилингиров, ПЖ, 36. Щом излезеш горе на камъка .. , ще захвърлиш оттам всичките си болежки и ще си здрав като камъка! Д. Рачев, СС, 270. Комай болестта ни не е за доктор... Имам един приятел у ваше село — каруцарин. Стойне се казва. Той ми рече, че Мира разбирала от тез болежки... В. Ченков, НД, 29.

2. Болка, страдание. Тоя път умората, тежестта на раниците, болежките на убитите в походите нозе, — всичко се забрави. Й. Йовков, Разк, II, 137. Оказа се, че той беше останал цял-целеничък, само тялото го наболяваше тук-там, без да се разбира кое е от старите болежки в ставите, кое от натъртванията. А. Дончев, СВС, 703. Все една мъничка болежка ще изпита той от тия бодвания, одрасквания, ухапвания на злобата и ненавистта. Ив. Вазов, Съч. IХ, 113.

Списък на думите по буква