БОЛЀЗНЕНОСТ

БОЛЀЗНЕНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. 1. Болка, страдание. При палпация на гръдния кош откриваме болезненост в местата, където съществуват възпалителни изменения в плеврата, особено при сухия плеврит. М. Василев и др., ВБ, 38. Всяка майка ще ви каже, че за да роди, трябва да болей, т. е. че това, което дава живот, е съпрежено с известна болезненост. П. П. Славейков, Събр. съч. VII, 18.

2. Болестно състояние, болест. А може би .. това бе един "истеричен комплекс"? Не, нямаше и следа от болезненост. Д. Жотев, ПМИ, 98.

3. Обикн. в съчет. с предлог д о. Състояние, което е извън рамките на нормалното, естественото. Бедният Гоце! До болезненост скромен, той се боеше да не се помене неговото име преди името на организацията. П. К. Яворов, Съч. II, 242. Само една чиста душа, отзивчива до болезненост на народните болки и тегла, може да напише подобни разкази. Ал. Константинов, Съч. I, 80. Една воля желязна непреклонно се е съединявала в него с една горда душа и до болезненост чувствителна. К. Величков, ПССъч. III, 149.

Списък на думите по буква