БОЛЀРИН

БОЛЀРИН, мн. болѐри, м. Диал. Богаташ. — Браво, Иване, браво, болерино! — .. — Виж го ти — в делник кокошка ще яде!... Й. Йовков, ПГ, 29. — Хаде да хванем Кара Иванова син Владя и да вземем малко пари и от него, защото той е прочут болерин. М. Кънчев, В, 51. Тодоре, Тодор чорбаджи, / язък ти за имането, / че си, бе, виден болерин, /ала ти й грозна Грозданка. Нар. пес., СбНУ ХLVI, 64.

Списък на думите по буква