БОЛНА̀ВО

БОЛНА̀ВО. Рядко. Нареч. от болнав (в 3 и 4 знач.); болезнено. Кънчев се обърка в гражданските си вълнения, а Попов в недоразумението им го досегна с думите си в другата струна, та той потресе глава. — Никога! каза и лицето му се болнаво набръчка. А. Страшимиров, Съч. I, 136-137.

Списък на думите по буква