БО̀ЛНИЧЕН

БО̀ЛНИЧЕН, -чна, -чно, мн. -чни, прил. 1. Който е на болница или е свързан с болница. Той дишаше тежко, очите му светеха тъжно и шареха жадно по белия таван на болничната стая. Г. Караславов, Избр. съч. VI, 313. Качиха ги [ранените] на болнични коли и бърже ги откараха в болниците. К. Петканов, МЗК, 104-105. Пред вратата на магазина чакаше болнична линейка. Двама едри мъже в бели престилки изнасяха на носилка една от състезателките. Ал. Бабек, МЕ, 140. Неизвестна ръка беше пръснала позиви и тук, сред болните, и надошлите полицаи бяха подложили на разпит целия болничен персонал.Д. Ангелов, ЖС, 39. Болнично легло. Болничен халат. Болнично отделение. Болнична обстановка.

2. Като същ. болнична ж. Разг. Специално помещение, стая за преглед и лекуване на болни. За да не събужда излишно подозрение, Евгени се запъти към арестантската болнична два часа след операцията. Д. Ангелов, ЖС, 289. болнични мн. Разг. Отпуск по болест. Аз съм в болнични. △ Дадоха ми пет дена болнични.

Болничен лист. Документ, който се издава на болен от лечебно заведение, за да се удостовери заболяването му и правото на платен отпуск за определено време. — Отпуската ми е крайно необходима,.. — Ето, лекарят ми даде и болничен лист. Д. Кисьов, Щ, 451.

Списък на думите по буква