БО̀ЛНИЧЕСКИ

БО̀ЛНИЧЕСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Остар. Болничен.

Списък на думите по буква