БО̀ЛНИЧЪК

БО̀ЛНИЧЪК, -чка, -чко, мн. -чки, прил. Умал. гальов. от болен (в 1 знач.). — И мойто момиченце .. е колко тебе; и то така сладко и хубаво приказва; само че — ех, болничко е то, горкото! Т. Влайков, Съч. II, 188. Нито ми малко мената, / мената и харизмата, / нито ми грозен млад Стоян, / най сам си, мамо, болничка, / болничка, мамо, неволна, / ще легна, нема да стана! Нар. пес., СбНУ ХLVI, 141.

Списък на думите по буква