БОЛОМЀТЪР

БОЛОМЀТЪР, мн. -три, след числ. -търа, м. Физ. Уред за измерване интензивността на лъчистата енергия.

— От гр. βολή ’лъч’ + μέτρον 'метър'.

Списък на думите по буква