БОЛШЕВИЗА̀ЦИЯ

БОЛШЕВИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Болшевизиране.

— От рус. большевизация.

Списък на думите по буква