БОЛШЕВЍЗЪМ

БОЛШЕВЍЗЪМ, -змът, зма, мн. няма, м. Разработена от Ленин теория и тактика на революционното пролетарско движение и на революционното преобразуване на капиталистическото общество в социалистическо.

— От рус. большевизм.

Списък на думите по буква