БОЛЯРУ̀ВАНЕ

БОЛЯРУ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Рядко. Отгл. същ. от болярувам.

Списък на думите по буква