БОЛЯ̀РЩИНА

БОЛЯ̀РЩИНА, мн. няма, ж. Рядко. Болярство (във 2 знач.). — Царете и болярите драговолно няма да си дадат царщината и болярщината. Ст. Загорчинов, ДП, 344.

Списък на думите по буква