БОЛЯ̀СВАМ

БОЛЯ̀СВАМ, -аш, несв.;боля̀сам, -аш, св., прех. 1. Диал. Облагородявам растение чрез присаждане на пъпка или клонче; ашладисвам, амболясвам. Еще на пръвата есен той загради в училищния двор градина и насади у нея до четиридесят диви овошки, а на пролетта ги присади (боляса). Й. Груев (превод), КН, 3, 6.

2. Остар. Ваксинирам някого против едра шарка или сипаница; амболясвам. Болът .. може да запази чловека от сипаница само няколко години .. , затова сега болясват няколко пъти. Лет., 1874, 85. Една от най-големите длъжности на родителите е да дадат да ся присади на децата им шарка.. сир. да ги болясат, та с това да ги забранят от болестта на баба шарка. Й. Груев (превод), КН, 7, 107. болясвам се, болясам се страд.

— От гр. μπολιάζω ’присаждам, ваксинирам’.

Списък на думите по буква