БОЛЯ̀СВАНЕ

БОЛЯ̀СВАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от болясвам и от болясвам се. На сипаницата няма друг лек, освен да ся преваря тя с болясване. Лет., 1874, 84.

Списък на думите по буква