БО̀МБА

БО̀МБА1 ж. 1. Разрушително или запалително бойно средство с взривно вещество, което се пуска от самолет или се хвърля с ръка. Чу се наблизо, съвсем наблизо страшен взрив на бомба. П. Михайлов, МП, 114. Къщата изглеждаше занемарена, фасадата ѝ бе изранена от недалечна експлозия на самолетна бомба през войната. П. Вежинов, СО, 137. Стефан хвърлил бомба и извикал: "Другари, изтегляйте се, аз ще прикривам." Сл. Трънски, Н, 299. Две бомби бухалки издуваха палтото на часовоя, новичък синкав шмайзер висеше на рамото му. Ем. Манов, ДСР, 30. Авиационна бомба. Атомна бомба. Водородна бомба. Запалителна бомба. Ръчна бомба. Фосфорна бомба. Фугасна бомба. Ядрена бомба. Бомба със закъснител.

2. Нещо, напълнено с взривно вещество и предназначено за нанасяне на поражение или за разбиване на скали и под. — Ще ви извъртя една такава бомба, че камъни ще хвърчат чак в Топче дере! Ст. Дичев, ЗС I, 187. Твърде често от мините идваха цели дружини рибари и ловци, които изтребваха пъстървата с бомби или устрояваха засади и гонки за сърни и елени. Ем. Станев, ПЕГ, 5-6.

3. Прен. Разг. Внезапно, неочаквано събитие или новина, която силно изненадва, поразява. — Интересно е — казах. — Интересно ли? — изрева патетично замглавът. — Та това е направо бомба бе! Л. Дилов, Т, 117.

4. Прен. Разг. Обикн. с гл. съм. Някой или нещо, което има отличен вид или качество и буди спонтанно одобрение, възхищение. Цецка стои сред стаята .. , оглежда се в стъклото на отворената врата към антрето .. — Бомба си! — шепне, върти се около нея Моца. — Айде, горе главата! Ч. Шинов, ПВ, 109. — Слушай, бай Иване, аз съм командирът на тази рота. Момчето ти е бомба! .. преди да изкара редовната служба, ще има малко отпуска. Д. Цончев, ОТ, 61. — Защо си се облякъл като министър, щом се налага да оправяш тази бракма? — Моля ти се, колата е бомба, обаче сега нещо изведнъж взе да прекъсва. Д. Цончев, М, 121.

5. Остар. Оръдеен снаряд. Отвън срещу храма зяпнали пушкала / забълваха пламък и бомби, и хала! Ив. Вазов, Съч. I, 179. Страшното гърмене на топове и пукването на бомбата, коя правеше да хвърчат до небеса градските здания, сичко това беше нямо и мъртво за него. Ил. Блъсков, ИС, 44.

Вулканична бомба. Геол. Едър къс от вулканична лава, изхвърлен по време на изригването. Калориметрична бомба. Физ. Част от калориметрична уредба, херметически затварящ се дебелостенен съд от неръждаема стомана, в който се изгарят проби от вещества, за да се определи топлината, която се освобождава.

> Хвърлям бомба. Разг. Извършвам някакво действие или казвам нещо, което предизвиква извънредно голям интерес и изненада. И за да не падне по-долу от своя съперник и в областта на културата, побърза да хвърли една литературна бомба — "Анкета по случай Славянския конгрес". М. Кремен, РЯ, 227. — Да, вчера се излюпил и хоп — заместник-началник, а утре го правят вече и ... на-чал-ник! — хвърли бомбата младата и отскоро в отдела Петкова. Тарас, ТМ, 85.

— Ит. bomba (вж. Л. Ванков, Към историята на някои заемки от западните романски езици в български и в другите балкански езици — ГСУ, 1960, 185). — Т, Хрулев, Краткий речник на чуждестранните речи, които ся нахождат в българский язик, 1863.

БО̀МБА

БО̀МБА2 ж. Диал. Голяма бъчва за вино. Старото вино се изпиваше и започваха вече да идат колата на преславските винари, които носеха големи бомби с непрекипяло вино. Й. Йовков, ВАХ, 6.

— Гр. μπόμπα.

Списък на думите по буква