БО̀МБАДЖИЙСКИ

БО̀МБАДЖИЙСКИ, -а, -о, мн. и прил. Който се отнася до бомбаджия. Само правоспособни лица, снабдени с лична бомбаджийска книжка да имат работа с взривните материали. Х. Попйорданов и др., ПИ, 100.

Списък на думите по буква