БО̀МБАДЖИЙСТВО

БО̀МБАДЖИЙСТВО, мн. няма, ср. Занятие, дейност на бомбаджия.

Списък на думите по буква